تبلیغات
آفتاب شهر فروی - قلبم............

قلبم............

قلبم بی تابانه بهانه ی کسی را میکند که بار سفر بسته و رفته است...
رفته و چقدر زود از یاد برده که
نگاهی بی صبرانه منتظر نگاه های اوست
که چقدر آغوشی تشنه ی بغل های اوست
و این قلب دیوانه ی من باید رنج بکشید و
صبوری کند....
تا از یاد ببرد صاحبش را...
تا عشقی که سراسر وجودش را به لرزه  می انداخت را
فراموش کند....
و فراموش کند که روزی کسی بود
که برایش زندگی بود......
Photos-32 in (Really) Stunning Pictures and Photos[ پنجشنبه 28 آبان 1394 ] [ 08:45 ب.ظ ] [ علیرضا عسکری ]